GDPR

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (tidigare förkortad GDPR) att gälla i EU. Med anledning av detta vill vi förtydliga hur Eskilstuna filmstudio hanterar medlemmars personuppgifter.

Eskilstuna filmstudio för ett medlemsregister med information om medlemmars namn, adress, e-postadress samt i förekommande fall även telefonnummer.

Uppgifterna är nödvändiga dels för att vi ska veta vilka som är medlemmar, dels för att vi ska kunna göra utskick per post eller e-post angående våra arrangemang.

Vid bidragsansökningar måste vi kunna ange könsfördelningen samt åldersspann på våra medlemmar. Därför samlar vi även information om kön och födelseår.

Filmstudions medlemsinformation används endast av föreningen och inga personuppgifter lämnas ut till tredje person.

Kontaktuppgifterna sparas max 1 år eller så pass länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel sökta föreningsstöd.

Vill du ta bort eller ändra dina uppgifter kontakta oss på info@eskilstunafilmstudio.se