Uppdaterat: Kallelse årsmöte 2021, torsdag 11/11

På grund av pandemin har vi inte kunnat ha ett ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2020, på våren som planerat.

Så vi väljer att hålla det torsdag 11 november 2021 (obs! datumändring) klockan 18:30, dvs strax innan höstens första visning

Filmen startar efter årsmötet (eller tidigast 19.00)

Förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 (Eskilstuna filmstudio VB 2020)
 6. Ekonomisk berättelse för 2020 (Filmstudion årsredovisning 2020 Balans Resultat)
 7. Revisorernas berättelse (Revisionsberättelse 2020)
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse (valberedning 2021)
 10. Val av två revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Välkommen tillbaka!

Restriktionerna har lättat, publiktaken har tagits bort. Vi ser ljuset. Kanske inte i tunneln men i biomörkret. Och det känns underbart att få slå sig ned i salongerna igen och tillsammans med fler filmälskare försvinna in i andra världar. 

Sedan finns det säkert en och annan som är extra försiktig och avvaktar med att sätta sin fot på biograferna. Det har vi all respekt för; det måste vara var och ens beslut. Men vi är glada att begränsningarna är borta och hoppas att vi slipper viruset också.

En del av er redan besökt Eskilstunas nya fina biograf, Biostaden, på Väster. De öppnade i december och har kört med covid-anpassade visningar sedan dess. Bara toaletten på nya Biostaden är värt ett besök (!)

Eskilstuna filmstudio är dock Royal trogen. Vi har bokat salongen i Nyfors för tre visningar i år och tänker slutföra vårsäsongen 2020 där vi pausade. Vi håller fast vid två av filmerna och byter Villebråd mot den något nyare Mr Jones.

Årsmöte 2021

Inför den första filmen 11 november (obs! datumändring) planerar vi också att ha ett kort årsmöte. Vi skulle haft det i våras egentligen med pandemin och en vilande verksamhet ställde till. Men för formaliteternas skull bör vi ha ett årsmöte och vi räknar med att kunna avverka det strax innan filmen. 

Medlem 2020 = medlem 2021

Har du köpt ett filmkort våren 2020 är du fortfarande medlem och kommer kunna gå på filmerna i höst. Skulle du ha tabbat bort eller kastat kortet är det ingen fara; vi har dina uppgifter i våra rullor.  

Parallellt med återstarten samlas också programgruppen för att planera visningarna åren 2022. Men det får vi återkomma till längre fram.

Tills dess säger vi: välkommen tillbaka till filmstudion!

Filmstudion trycker på play i november*

Pandemin är inte över. Inte helt. Inte överallt. Men visst ser det ljusare ut jämfört med när vi pausade filmstudion i mars 2020. Och under sommaren har publiktaken höjts successivt. I september väntas regeringen ta bort samtliga begränsningar för offentliga sammankomster. Det gör att vi nu vågar börja planera för en återstart.

Vi hoppas på andra halvan i november. *Om allt går enligt den planerna som finns för fortsatta lättnader.  Tanken är att fortsätta där vi pausade. Det innebär att du som var medlem våren 2020 är det fortfarande. Skulle du ha tappat bort ditt filmkort är det ingen ko på den så kallade isen – du finns i rullorna! Däremot kommer vi inte att sälja några nya filmkort inför återstarten i höst.

Tre filmer återstår. En av dem, thrillern Villebråd av Agnieszka Holland, planerar vi att ersätta med en nyare av samma regissör: Mr Jones från 2019.

Filmstudions 20-årsjubileum däremot väntar vi med – åtminstone till våren 2022.

Nu håller vi andan och hoppas att allt går vägen. Och hoppas kunna återkomma med definitiva besked under senhösten.

Ha en fortsatt skön sommar!

Jacob Hansson
ordförande Eskilstuna filmstudio