Ta plats i vår styrelse!

Inför kommande årsmöte är det styrelsemedlemmar som valt att inte ställa upp för omval. Därför söker nu valberedningen filmintresserade som kan tänka sig att ta plats i den nya styrelsen.

Att arbeta i styrelsen för Eskilstuna Filmstudio innebär att tillsammans med programgruppen se och välja filmer till visningarna.

Vi träffas också några gånger om året för att planera eventuell annan verksamhet, t ex utomhusvisningar och extraarrangemang, samarbeten, deltagande i regionala träffar och filmhelger med mera. Och förstås delta i desamma – i mån av tid.

På sommaren besöker vi även SFFs utbudsdagar i Stockholm för att se filmer som ligger till grund för kommande säsonger.

Arbetet i filmstudion är ideellt. Viss ersättning kan från utgå t ex för deltagaravgifter samt (från SFF) resor.

 

En av våra styrelsemedlemmar har valt att inte ställa upp för omval vid kommande årsmöte, och nu behöver vi få in någon ny i gänget.

Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig!

Mejla till info@eskilstunafilmstudio.se eller direkt till valberedningen jola.gizynska@gmail.com

/Valberedningen